طـراح و سازنــده انـــواع لــول گیــج و لــول کنتـــرل
اولیـــــن سازنــــده سوییــــــچ و تــــرنسمیــــترســطح
ضــــد انفجـــــــار در ایــــــران

Engineering knowledge- based company

Tehran Delik Engineering Company (Private Joint Stock Company) started its activity in 2001 with the aim of designing and producing precision instruments and launches all its products under the brand name GERYAL

At present, the company’s products include a variety of magnetic level control devices (Magnetic Level Gauge) and its accessories such as magnetic level switch (Magnetic Level Switch), Magnetic Level Transmitter and a variety of devices in the oil and gas, petrochemical, Power plants and facilities are the most used.

Products

Latest News

See all

Design and build beyond expectations

See all

Oil, gas, petrochemical refining industries

Steel and steel industries

Power plant

EPC and other industries

We turn your choice into a good experience!

Click the edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Do you want personal advice for your specific control process?
Contact your sales and service representative!